Cookies + zásady ochrany osobních údajů

1. Provozovatel tohoto webu:

  • Ing. Peter Zbranek, PhD.
  • DIČ: 1121339065
  • Telefon: +421 907 403 022
  • E-mail: info@pianista.sk
  • … zpracovává a uchovává následující osobní údaje zákazníků:
  • jméno a příjmení,
  • IČO, DIČ, DIČ DPH a název firmy,
  • e-mailovou adresu a telefonní číslo,
  • e-mailovou komunikaci, informace a podklady poskytnuté zákazníky.

V souladu s platnými zákony Slovenské/České republiky a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (…), provozovatel zpracovává a uchovává výše uvedené osobní údaje za účelem evidence smlouvy a plnění smlouvy po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno přímo provozovatelem, osobní údaje ale pro něho mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.
Přenos osobních údajů do třetích krajin mimo EU:

V rámci služby Google Analytics patřící společnosti Google a používané provozovatelem může dojít k přenosu osobních údajů klientů na serverové uložiště v USA. Takový přenos je právně povolen na základě rozhodnutí Evropské komise (o přiměřené ochraně osobních údajů). Společnost Google je aktivním účastníkem programu Privacy Shield a zveřejnila svoje Zásady ochrany osobních údajů.

2. Na základě zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat od provozovatele vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů, informace o tom, jak a jaké vaše osobní údaje zpracovává,
vyžádat si přístup k těmto osobním údajům a jejich kopii, případně požadovat opravu nebo aktualizaci vašich osobních údajů uchovávaných provozovatelem,
požadovat od provozovatele výmaz vašich osobních údajů (což bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude provedeno, pouze pokud oprávněný zájem provozovatele nepřevažuje nad vaším právem na ochranu soukromí),
pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda provozovatel dodržuje své povinnosti ohledně zpracování a ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se v této věci na provozovatele, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.
Provozovatel se zavazuje zpracovávat a chránit vaše osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem na ochranu osobních údajů, a nesdílet je s třetí stranou s výjimkou zákonných důvodů a v tomto dokumentu uvedených zpracovatelů.

3. Jak tento web používá cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek ukládají do vašeho PC nebo jiného zařízení. Cookies používají téměř všechny webové stránky

Provozovatel používá na tomto webu následující cookies:

Technické cookies k zabezpečení funkčnosti tohoto webu.
Analytické cookies pro měření a analýzu návštěvnosti = cookies služby Google Analytics.

Používání a sběr cookies k zabezpečení funkčnosti, provozu a funkcí tohoto webu je možné považovat za zpracování osobních údajů na základě zákonného důvodu, kterým je oprávněný zájem provozovatele. Takové použití cookies je právně povoleno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (...).

Zpracovatelem shromážděných cookies je společnost:

Google LLC se sídlem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA. Společnost Google zveřejnila informace o tom, jak používá cookies a přehled typů cookies, které používá.

4. Pokud nesouhlasíte s cookies

Proti sběru cookies na tomto webu můžete zaslat námitky na e-mailovou adresu provozovatele. Vaše námitka bude v co nejkratším čase, ale nejpozději do 30 dnů, provozovatelem posouzena a zodpovězena.

V každém moderním internetovém prohlížeči máte možnost použít anonymní režim, tzv. režim inkognito, ve kterém se během procházení internetu uložené cookies automaticky vymažou po zavření oken prohlížeče spuštěných v tomto režimu.

Kdykoliv si můžete cookies ve svém prohlížeči vymazat, nebo jejich ukládání v nastavení prohlížeče jednoduše zakázat.

Postupy pro internetové prohlížeče: